Hotărârea nr. 147/21.06.2024 privind „ Actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr.183/17.08.2023 privind înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferenta unui număr total de 147 arbori cu un volum brut total de 400,38 m.c. “