HOTĂRÂREA NR.145 din 19 iulie 2017 privind rectificarea bugetului propriu al Judetului Vrancea pentru finanţarea Unităţii Administrativ - Teritoriale Judetul Vrancea, pe anul 2017