Hotărârea nr. 144 din 21 iulie 2021 privind “Transmiterea imobilului teren situat în sat Ciușlea, Comuna Garoafa, T18, P736, în suprafață de 1071 mp, din domeniul public al UAT Județul Vrancea în domeniul public al UAT Comuna Garoafa”