HOTĂRÂREA nr.144 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Modulului Familial ”Johnny England III” - Centrul de Asistenţă şi Sprijin Focşani, din cadrul Serviciului Management de Caz pentru protecţie de Tip Rezidenţial – Direcţia Protecţia Copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea