Hotărârea nr. 144 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „REABILITARE ENERGETICA SI LUCRARI CONEXE LA CORPURILE C5, C6 SI C7, STR. CUZA VODA NR. 56”, cod proiect 118520, Str. Cuza Vodă, nr. 56 – Focsani, Jud. Vrancea” și a valorii actualizate a proiectului”