Hotărârea nr. 144/21.06.2024 privind “ Aprobarea încheierii de acte adiționale de prelungire a valabilității contractelor de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea”