HOTĂRÂREA nr.143 din 2 noiembrie 2018 privind: aprobarea revizuirii Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Modulului Familial pentru Copii cu Nevoi Medicale Speciale Focşani, din cadrul Serviciului Management de Caz pentru protecţie de Tip Rezidenţial – Direcţia Protecţia Copilului - Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea