Hotărârea nr. 142 din 27 august 2020 privind aprobarea Memoriului justificativ al impactului asupra dezvoltării economice la nivelul judeţului Vrancea al proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24