Hotărârea nr. 142/21.06.2024 privind “ Aprobarea documentației tehnice la faza: Documentație Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu situat pe raza orașului Odobești”, aparţinând Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vrancea”