Hotărârea nr. 14 din 26 ianuarie 2021 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru continuare de lucrări aferente obiectivului de investiție ,,Modernizare DJ 204 D sector Vulturu–Hângulești–Maluri, km. 26+000- km. 35+600, L=9,60 km, comuna Vulturu, județul Vrancea”