Hotărârea nr. 14 din 25 ianuarie 2022 privind „Aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Pufești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Pufești, Consiliul Local Gologanu și finanțate din bugetul local al U.A.T. Gologanu, Consiliul Local Slobozia Bradului și finanțate din bugetul local al U.A.T. Slobozia Bradului, Consiliul Local Păunești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Păunești, Consiliul Local Ruginești și finanțate din bugetul local al U.A.T. Ruginești și Consiliul Local Milcovul și finanțate din bugetul local al U.A.T. Milcovul pentru anul 2022”