HOTĂRÂREA nr. 14 din 15 februarie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice la faza: Expertiza tehnică, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studiu de trafic), Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, in localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”