HOTĂRÂREA nr. 139 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205L, peste râul Putna, în localitatea Coza, comuna Tulnici, km 19+200”