Hotărârea nr. 139 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.3 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55284; 55286, Judeţul Vrancea”