Hotărârea nr. 139/21.06.2024 privind „ Aprobarea documentației tehnico-economice la faza: Expertiză tehnică, Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico- economici pentru Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene hidro-meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații, cutremure etc.) - Refacere DJ 204P in comuna Gura Caliței, sat Poenile punct “Preot Gavrilă” si sat Cocoșari punct “Posta”