HOTARAREA NR. 138 privind aprobarea constituirii Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri in Consiliul de Administraţie al S.C. Compania de Utilitati Publice CUP S.A. Focsani si a contractării unui expert independent in vederea întocmirii scrisorii de asteptari si acordării asistenţei de specialitate, pentru Comisia de selecţie