HOTĂRÂREA nr. 138 din 30 septembrie2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, peste pârâul Tulburea la Paltin km.18+835, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.17+210 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”