Hotărârea nr. 138 din 27 august 2020 privind retragerea dreptului de administrare Spitalului Județean de Urgență "Sfântul Pantelimon" Focșani asupra imobilului "Secţia Pneumoftiziologie", aflat în domeniul public al Județului Vrancea, pe durata derularii proiectului „Reabilitare energetică şi lucrări conexe ale Spitalului Judeţean de Urgență - “Sf. Pantelimon” Focşani, secția Pneumoftiziologie