Hotărârea nr. 138 din 16 iunie 2022 privind „Actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare, recompartimentare, adaptare a unui imobil Locuinţă Protejată pentru persoane cu dizabilităţi L.P.2 - localitatea Măicăneşti, sat Slobozia Boteşti, nr. cadastral 55276, Judeţul Vrancea”