HOTĂRÂREA nr. 137 din 30 septembrie 2019 privind reactualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire pod din beton armat pe DJ 205D, peste torentul Adânc, km. 22+557, comuna Spulber, judeţul Vrancea”