Hotărârea nr. 137 din 27 august 2020 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al UAT Vrancea, in vederea demolarii