Hotărârea nr. 137 din 21 iulie 2021 privind “Aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare si funcţionare al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Mihălceni”