HOTĂRÂREA nr. 136 din 30 septembrie 2019 privind actualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,, Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, scurgere la Paltin km.17+544, conform H.G. nr.540/2000, respectiv km.16+600 conform ridicare topografică actualizată, comuna Paltin, judeţul Vrancea”