HOTĂRÂREA nr. 135 din 30 septembrie 2019 privind reactualizarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205D, km.1+405, peste pârâul Cheii, comuna Valea Sării”