Hotărârea nr. 134 din 27 august 2020 privind însusirea acordului de parteneriat privind participarea DGASPC Vrancea in calitate de partener de proiect in cadrul proiectului „ASIGUR Bacau si Vrancea (Aria-de-Servicii –Integrate-Guvernate-local-cu-Respect Bacau si Vrancea)”, cod PN 4056