Hotărârea nr. 133 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administratia Bazinala de Apa Siret si Unitatea Administrativ-Teritoriala Judetul Vrancea pentru implementarea proiectului “Construire pod din beton armat peste pârâul Alba pe DJ 205K km. 0+350 conform H.G nr. 540/2000, respectiv km. 0+588, conform ridicare topografică actualizată, comuna Răcoasa, sat Mărăști, județul Vrancea