Hotărârea nr. 134/07.06.2023 privind „ Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea, în forma modificată prin HCJ Vrancea nr. 13/25.01.2022”