HOTARAREA NR. 133 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 5160/15.06.2015 aferent proiectului „Amenajarea ariei naturale de interes local Crâng Petreşti si îmbunătătirea infrastructurii de acces”, cod SMIS 48179 până la data de 31.12.2016