HOTĂRÂREA nr. 133 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Expertiza tehnica, Studii de teren (studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic), Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitare pod din beton armat pe DJ 204 D, peste râul Putna, in localitatea Vulturu, comuna Vulturu, km. 24+400”