Hotărârea nr. 133/28.05.2024 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea, a masei lemnoase aferentă unui număr de 201 arbori cu un volum brut de 76,5 mc”