HOTARAREA NR. 132 privind prelungirea contractului de finanţare nr. 4673/30.09.2014 aferent proiectului “Înfiinţare si dotare baze salvamont S+P+E în comuna Nistoreşti si în comuna Păulesti si reabilitare baza salvamont vila Rucăr din Soveja, judetul Vrancea” cod SMIS 41894 până la data de 01.11.2016