HOTĂRÂREA nr. 132 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentaților tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I), indicatorilor tehnico-economici si a categoriilor de cheltuieli care se finanțează si care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare si Investiții pentru proiectul de dezvoltare „Modernizarea infrastructurii rutiere a sectoarelor de drum județean: 205 P, 204 E, 205 H, 205 E”