Hotărârea nr. 132 din 27 august 2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apa Siret și Unitatea Administrativ-Teritoriala Județul Vrancea pentru implementarea proiectului “Consolidare şi reabilitare pod din beton armat pe DJ 205 D, peste pârâul Zăbala la Nereju, km.29+541, conform H.G nr. 540/2000, respectiv km.28+500, conform ridicare topografică actualizată, comuna Nereju, judeţul Vrancea