Hotărârea nr. 132 din 16 iunie 2022 privind „Valorificarea prin vânzare la licitație a masei lemnoase aferentă unui număr de 38 arbori cu un volum brut de 35,51 m3”