Hotărârea nr. 132/28.05.2024 privind „Înscrierea sub aspect valoric și cantitativ în evidențele contabile ale bugetului Unității Administrativ-Teritoriale Județul Vrancea a masei lemnoase aferentă unui număr de 40 arbori cu un volum brut de 49,06 mc”