HOTĂRÂREA nr. 131 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I), a indicatorilor tehnico-economici şi a categoriilor de cheltuieli care se finanțează şi care nu se finanțează din Fondul de Dezvoltare si Investiții pentru obiectivul de investiție ,,Modernizarea infrastructurii de drum judetean dintre localitatile–Gugesti–Dragosloveni- Gura Calitei– Dealul Lung Tinoasa– Poenita- Dumitresti, cu conectivitate directa la reteaua TEN-T”