Hotărârea nr. 130 din 27 august 2020 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric “Tabacaria Tachita Nistor”, cod VN-II-m-B- 06433, situat in Municipiul Focsani, Str. Rodnei nr.12, judetul Vrancea