Hotărârea nr. 130 din 25 iunie 2021 privind „ Neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric ,,Casa Curețeanu” cod LMI VN-II-m-B-06535 situat in orașul Odobești, str. Smârdan, nr. 87, tarla 18, parcelă 391, număr cadastral 51674, județul Vrancea”