Hotărârea nr. 130/28.05.2024 privind „Emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate de Consiliul Local Paltin, Consiliul Local Păunești, pentru anul 2024”