Hotărârea nr. 13 din 25 ianuarie 2022 privind „Modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vrancea nr. 260/2021 privind aprobarea documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate, în aria teritorială de competență a UAT Județul Vrancea”