Hotărârea nr. 13/29.01.2024 privind “Aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 205P dintre localitățile Ivăncești - Făurei, Precistanu - Balta Raţei - Mircești şi DJ 204D - Mândrești - DN 23”