HOTĂRÂREA nr. 129 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de Fezabilitate (SF) şi a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții ,,Amenajare și dotare spațiu pentru activități recreative în comun – loc de joacă și teren de sport multifuncțional situate în Crângul Petrești”, județul Vrancea