Hotărârea nr. 129/28.05.2024 privind „Retragerea dreptului de administrare Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna” asupra imobilului teren în suprafață de 2.382,8 mp, situat în municipiul Focșani, str. Cuza-Vodă, nr. 56, pe perioada lucrărilor din cadrul proiectului «Amenajare incintă imobil Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Elena Doamna”»