Hotărârea nr. 128/28.05.2024 privind „Actualizarea documentației tehnico-economice și a devizului general la faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reabilitare Palat Administrativ – Corp A"