HOTĂRÂREA nr. 127 din 30 septembrie 2019 privind aprobarea emiterii avizului consultativ pentru Planul anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul local al UAT Sihlea si UAT Tanasoaia pentru anul 2019