Hotărârea nr. 127 din 16 iunie 2022 privind “Aprobarea încheierii protocolului între Administrația Națională „Apele Române”, prin Administrația Bazinală de Apă Siret și Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vrancea, în scopul realizării obiectivului de investiţie „Reabilitare pod din beton armat pe DJ 205C, peste parâul Mera, comuna Cârligele, km 5+865, județul Vrancea”