Hotărârea nr. 127/28.05.2024 privind “Aprobarea documentației tehnice la faza: Notă conceptuală și Temă de proiectare pentru obiectivul de investiții Reabilitarea, accesibilizarea și dotarea Centrului de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu situat pe raza orașului Odobești, din structura Direcției Generale de Asistență Socială şi Protecția Copilului Vrancea”