HOTĂRÂREA NR. 126 din 19 iulie 2017 privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Refacere DJ 205 M –Nistoresti ”