Hotărârea nr. 126/28.05.2024 privind „Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici la faza Proiect Tehnic și detalii de execuție pentru obiectivul de investiții “Amenajare incintă imobil Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Elena Doamna“