HOTĂRÂREA nr. 125 din 25 septembrie 2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune la vânzarea imobilului monument istoric Casa Macridescu, cod LMI VN-II-m-B-06415, numere cadastrale 8707/1N si 8707/1N-C5, tarla -, parcela 9216, 9220 din orașul Focşani, Str. Cuza-Voda, nr. 4 aflat în proprietatea domnului Placinta Sorin Nicolae